Stillinger

Generelt
Vi er kontinuerlig interessert i å vurdere nye medarbeidere, særlig personer med erfaring innen vårt fagområde og andre som har noe å tilføre oss.
De ledige stillinger fremgår nedenfor. Imidlertid vil vi vil behandle alle som henvender seg til oss med ønske om ansettelse, på en profesjonell måte. Ta kontakt med daglig leder Martin Furevik på tlf 67 97 22 62, tlf 99 69 55 68 eller e-post: im@im.no.


Ny daglig leder / Assistent til daglig leder / Produktansvarlig
Vi søker en person med erfaring fra vårt fagfelt. Vedkommende bør ha ha kjennskap til flest mulig av følgende fag: støvmåling, gassanalyse, måleteknikk, elektronikk, data, miljøvern, prosesskontroll, salg, kundebehandling og administasjon. Nyutdannede blir dessverre ikke tatt i betraktning til denne stillingen.

Nåværende daglig leder ønsker å gå gå over i stilling som teknisk sjef. Vi vil gjerne ha en person som ihvertfall på sikt vil kunne overta som daglig leder.

Delingen av arbeidet mellom den som ansettes og nåværende daglig leder, vil i stor grad kunne tilpasses vedkommendes interesser og erfaring. Blandt mulige arbeidsoppgaver vil være:
 ·   produktansvarlig for et eller flere fabrikater måleutstyr
 ·   kontakt med våre kunder, bl.a. presentasjon av måleutstyr, problemløsning, utarbeidelse av tilbud, levering og idriftsettelse av instrumenter
 ·   reparasjon og service på vårt instrumentverksted og ute hos kundene
 ·   stedfortreder for daglig leder
 ·   administrasjon

Krav til personlige egenskaper:
 ·   Må kunne både arbeide selvstendig og samarbeide
 ·   Innstilt på å yte service til våre kunder
 ·   Evne og vilje til å tilegne seg ny kunnskap
 ·   Utadvendt med god evne til å omgås forskjellige mennesketyper


Er du interessert i noen av disse stillingene?
For nærmere opplysninger ta kontakt med daglig leder Martin Furevik på tlf 67 97 22 62 eller 99 69 55 68. E-post: mf@im.no.
Søknad med CV sendes: Industriell Måleteknikk AS, Boks 158, 1471 Skårer
(Søknadene blir ikke returnert)